U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.
Projectvoorbereiding

 

 

 

Voorafgaand aan de uitvoering van uw bouwproject dient de voorbereiding goed en gedegen opgepakt te worden. Dit voorkomt tegenvallers tijdens de bouwfase.
Wij kunnen de projectvoorbereiding voor u verzorgen. Bij projectvoorbereiding kunt u denken aan de volgende werkzaamheden. 

 

Maken van bouwtekeningen.
Voor uw verbouwing of renovatie kan SBM het tekenwerk verzorgen. Te denken valt aan ontwerptekeningen, bestektekeningen, werktekeningen en detailtekeningen.


Aanvraag omgevingsvergunning
Bij nagenoeg elke bouwactiviteit krijgt u te maken met meldingen of vergunningen bij ge gemeente. Wij kunnen voor u de contacten met de gemeente verzorgen en de procedure voor vergunningaanvraag in goede banen leiden.

Opstellen kostenraming
Wanneer uw bouwplan in concept is uitgewerkt wilt u graag inzicht krijgen in de te verwachten bouwkosten.  Een bouwkostenraming zal u duidelijkheid verschaffen.

 

Opstellen bestek of technische omschrijving

Alleen tekeningen geven vaak onvoldoende informatie om het hele bouwproject uit te voeren. Een duidelijke technische omschrijving maakt de uitvoeringsdocumenten compleet en voorkomt onduidelijkheid en extra kosten achteraf.

 

Offertes aanvragen en beoordelen

Om een goede prijs te krijgen voor uitvoeringswerkzaamheden dient de offerteaanvraag helder en duidelijk te zijn. Wij kunnen het offerte-traject voor u verzorgen.

 

Houden van aanbesteding

Voor succesvol aanbesteden is kennis noodzakelijk over bijvoorbeeld bouworganisatievormen, aanbestedingsprocedures en contractvormen. SBM kan u op een professionele manier begeleiden en ondersteunen.