Bouwmanagement in opdracht van Kinepolis

Onze werkzaamheden

Voor onze opdrachtgevers verzorgen wij
  • Projectmanagement
  • Bouwmanagement, zoals:

- Bouwcoördinatie
- Directievoering
- Kwaliteitscontrole
- Opleveringsbegeleiding

Projectmanagement

Bouwprojecten zijn vaak omvangrijk, langdurig en kostbaar. Tevens zijn er veel partijen bij betrokken. Daarom wilt u een projectmanager met een professionele aanpak. Al vanaf de start van het voorbereidingsproces tot en met de uitvoering is het noodzakelijk de activiteiten van alle bij het project betrokken partijen in goede banen te leiden.

Spruitenburg Bouwmanagement:

  • Coördineert het proces vanaf programma van eisen tot en met de nazorg.
  • Neemt de leiding van het project op zich en neemt de zorgen over de dagelijkse gang van zaken weg bij de opdrachtgever.
  • Geeft leiding aan de ingeschakelde adviseurs tijdens de ontwerp- en bestekfase en bewaakt de uitgangspunten op basis van de GROTIK parameters (Geld, Risico's, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit).
  • Adviseert tijdens het project over de parameters zodat de opdrachtgever de juiste beslissingen kan nemen.
  • Kan het project managen volgens de PRINCE2 uitgangspunten.
  • Heeft een gedegen kennis van het bouwproces en kan voor het bouwproces relevante producten en documenten inhoudelijk beoordelen.
  • Kan zorg dragen voor het juist toepassen van de regelgeving in de bouw zodat veel problemen bij de totstandkoming van bouwprojecten worden voorkomen.

Projectmanagement in opdracht van Filmtheater Hilversum

 


Bouwbegeleiding

 
 
 

Tijdens de uitvoeringsfase van uw project krijgt u te maken met specifieke organisatorische en bouwtechnische problemen. Dat vraagt veel ervaring en kennis op dit gebied. Wij hebben die kennis en ervaring en kunnen voor u het uitvoeringstraject begeleiden en sturen.

De werkwijze die we hanteren is om helder en duidelijk te zijn in de communicatie en om alle processen en belangen rondom het project inzichtelijk te krijgen en te houden. Dit verhoogt de greep op de processen en maakt het eenvoudiger om te sturen. Hierdoor wordt voorkomen dat er veel kostbare ad-hoc ingrepen nodig zijn.

Directievoering

Tijdens de uitvoeringsfase is de directievoerder (of site-manager) de vertegenwoordiger van de opdrachtgever. De directievoerder zorgt voor de dagelijkse aansturing en controle van de uitvoerende partijen en is ook de aanspreekpersoon voor alle op de bouwplaats aanwezige partijen. Ook op de locatie zelf is een goede coördinatie van de uitvoerende activiteiten bepalend voor de kwaliteit van de oplevering. De directievoerder zorgt er voor dat de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals is afgesproken en in de contracten is vastgelegd.

De taken van de directievoerder kunnen verschillen per bouwproject.